เลือกประเภทสินค้า เพื่อลงทะเบียน
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564
เงื่อนไข : 1. แลกได้ 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 สิทธิ์ 2. รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 3. ของพรีเมี่ยมมีจำนวนจำกัด 4. เสื้อ Esport T-Shirt / เสื้อ Jacket ไม่สามารถเลือกขนาดได้ 5. พนักงานร้าน ไม่สามารถร่วมโปรโมชั่น 6. สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกับการผิดพลาดทางการพิมพ์ผิดตกหล่น ไม่ว่ากรณีใดๆ 8. คำตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Siriwan Chaviengpop
Sapsara group Co. Ltd.
Tel : 0897806580